Natuurgeneeskundige consulten

Als natuurgeneeskundig therapeut werk ik volgens de vijf natuurgerichte principes zorgen ervoor dat een therapeut zijn cliënt op een holistische wijze benadert. De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als ieder van deze vijf principes in onderstaande volgorde zijn doorlopen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren indien de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.

Energie

In de energetische consulten kijk ik primair naar de stagnaties in de energie. Ik stem me af op het aura of lichaam en afhankelijk van de persoon plaats ik dit in het kader van de Chinese orgaankennis, de chakra’s of emotionele patronen. Hierbij kunnen soms familielijnen aan bod komen, met blokkades in de energie die al generaties terug ontstaan zijn.

Door het praten over de blokkades en de oorzaken gaat de energie steeds meer stromen en worden de blokkades afgebroken. Soms kan ik dan de stagnerende energie uit het aura halen, zodat er ruimte ontstaat en ontspanning.

Daarnaast zet ik regelmatig edelstenen, anti-storingsmiddelen en aurasoma in om het lichaam met een andere energie te laten resoneren.

Prikkeloverdracht

Als ik voel dat losgemaakte energie niet goed afgevoerd kan worden, gebruik ik bv drukpunten op de benen of armen om de energie door te laten stromen. Dit combineer ik veelal met het verwijderen van de stagnerende energie uit het aura.

Ook geef ik een reflexzone behandeling, als ik er via het aura niet bij kan komen.

Drainage

Ik besteed veel tijd aan de drainage in de consulten in de vorm van het leren voelen van de blokkades en dan het af laten stromen. Vooral bij mensen die én tai chi les volgen én soms consulten leer ik ze stap voor stap met visualisaties om blokkerende emoties en patronen naar buiten te brengen.

Voor fysieke drainage kan ik gebruik maken van voedingssupplementen.

Voeding

In de consulten voor voedingsadvies ga ik uit van de Chinese en orthomoleculaire voedingsleer. Vooral in de Chinese voedingsleer heb ik dan ook direct de relatie met de emoties en fysieke klachten.

In workshops voeding besteed ik verder aandacht aan de werking van de voeding, waardoor ik stimuleer om de voeding daadwerkelijk aan te passen. Begrip van voeding is in onze maatschappij onderbelicht.

Psyche

In de energetische consulten zit altijd meer of minder de psyche. Aan de hand van wat ik voel of wat de cliënt aangeeft bespreken we bv. hoe bepaalde normen stagnerend werken, die het nut is van “slechte” emoties en wat verplichtingen doen met gedachtepatronen.

Ook de voedingsadviezen geven regelmatig aanleiding om psychologische processen te belichten, zoals het emotie-eten of de link tussen agressie en voeding.

Algemeen

Vul voor een eerste consult het eerste deel van het intakeformulier in en neem dit mee. Zo kan de intake sneller verlopen.

Komen er nog vragen op na afloop van het consult bel of mail dan gerust. Ik neem zo snel mogelijk contact op.


Top